BT-Way Ltd. is a Finnish Company established in 2013 providing SMART ACCESS to Digital information and electronic services for mobile device users as well solutions for mobile payment and location information, both indoors and outdoors. All our solutions and services are based on utilization of the Bluetooth communication technology.

There are hundreds of millions of mobile device users who suffer of the lack of an easy way to get location specific information to his or her mobile device when she/he wants to get it – and so that they are in control and their privacy is honored. All people also know that when they see the traditional INFO mark they can get e.g. some broshures, maps, some person giving information etc. but they are not able to get anything into their mobile devices.

BT-Way Ltd. has innovated and launched the New World Standard which will transform the entire traditional marketing concepts. The MINFIE platform and concept with the MINFIE “Ie” logo, where the dot of a traditional info mark is replaced with small “e”, is not only a new logo but an entire new way to communicate to people and engage and enable people themselves to create and get smart access to the location specific digital  information – advertisements, Internet links etc. by using their already existing mobile devices.

Unique innovative patented technology enables fast and cost competitive operator independent implementation to provide digital services at a location.

Patents are related to the indoor location  and sharing of the Minfie message via TV or radio prodcasting.


MINFIE “Ie” logo

MINFIE - Registered

is a globally registered Trade Mark.

MINFIE is a registered Trade Mark

MINFIE message is the electronic message sent by the MINFIE application.

The MINFIE logo informs you that there are MINFIE messages available nearby – in the range of about 10-15 meters / 30 – 50 feet. Use your MINFIE “Find Minfies” feature in your mobile device to pick them up in 10-20 seconds and enjoy the available information or services.

With MINFIE “Publish Minfies” feature you can create and publish your own MINFIE messages to others – e.g. advertize your Facebook address, internet shop, phone number, etc.

All material on these internet pages is copyrighted unless otherwise separately allowed to be used for a specific purpose.


Privacy policy of the MINFIE application

Privacy policy

Application asks the following permissions from the user:

Location permission – is used to use the Bluetooth.
Access to contacts – is used to send email or sms messages.
Access to phone number – is used to make a call or send sms messages.
Allow SMS messages – is used to send sms messages.

Contact information will not be saved in or sent to BT-Way systems and they will not be known to BT-Way Oy.
They will only be used in the application and on the mobile device.

BT-Way Oy does not collect any personal information from MINFIE application and does not share any information to third-parties.

Terms of Use of the MINFIE application.

Please read this Agreement carefully before using the application.

This is an agreement between you and BT-Way Oy with its affiliates. The Agreement sets forth the terms of use of the MINFIE application. By installing and using the application, you agree to be bound by this agreement. If you do not accept this agreement, then you may not use the Application and you shall remove the application from any devices where you have installed the Application.

License terms

BT-Way Oy hereby grants you a non-exclusive, non-sublicensable, non transferable, limited right and license to use the application for its intended use. The rights granted herein are subject to your compliance with this agreement. BT-Way Oy may suspend or discontinue the availability of the application, in whole or in part, at any time. BT-Way Oy may modify the application at any time. You may use this application only in places where it is allowed and in a way which is allowed by the local law or other parties setting the guidelines. This application may not be used to any criminal activities.

No warranty

THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE UNDER APPLICABLE LAW, THE APPLICATION IS PROVIDED TO YOU -AS IS,- WITH ALL FAULTS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, WITHOUT PERFORMANCE ASSURANCES OR GUARANTEES OF ANY KIND, AND YOUR USE IS AT YOUR SOLE RISK. THE ENTIRE RISK OF SATISFACTORY QUALITY AND PERFORMANCE RESIDES WITH YOU. BT-WAY OY DO NOT MAKE, AND HEREBY DISCLAIM, ANY AND ALL EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY WARRANTIES, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF CONDITION, UNINTERRUPTED USE, ACCURACY OF DATA – INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOCATION DATA, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS, AND WARRANTIES (IF ANY) ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

Limitation of liability

THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE UNDER APPLICABLE LAW, BT-WAY OY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DIRECT OR INDIRECT DAMAGE RESULTING FROM THE USE, SUSPENSION OR DISCONTINUATION OF AVAILABILITY, NON-FUNCTIONING OR MALFUNCTION OF THE APPLICATION, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES TO PROPERTY, INJURY OR DEATH TO PERSONS, LOSS OF GOODWILL,LOSS OF PROFIT, LOSS OF DATA, MOBILE DEVICE OR COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION FROM ANY CAUSES OF ACTION.

ARISING OUT OF OR RELATED TO THIS AGREEMENT OR THE APPLICATION, WHETHER ARISING IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE AND WHETHER OR NOT BT-WAY OY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, SOME COUNTRIES/STATES DO NOT ALLOW CERTAIN LIMITATIONS OF LIABILITY, THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL APPLY TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW IN THE APPLICABLE JURISDICTION. THIS AGREEMENT GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION.

Termination

Your rights under this Agreement will automatically terminate if you fail to comply with any term of this Agreement. In case of such termination, BT-Way Oy may immediately revoke your access to the Application without any compensation. BT-Way Oy’s failure to insist upon or enforce your strict compliance with this Agreement will not constitute a waiver of any of their rights hereunder.

Governing law

This Agreement is governed by the laws of Finland and any possible disputes shall be settled in a Court in Helsinki.
The United Nations Convention for the International Sale of Goods shall not apply.

END OF THE TERMS OF USE

KOLEHTI-sovellus (KOLEHTI application)

Ylläoleva KOLEHTI-logo on rekisteröity tavaramerkiksi suomessa

(The above logo of KOLEHTI application is registered trade mark in Finland)

KOLEHTI -sovelluksen ja -palveluiden yksityisyydensuoja

Tietoturvalauseke

Sovellus kysyy käyttäjältä seuraavat luvat:

– laitteen sijainti   – Bluetoothin käyttö edellyttää luvan antamista.

– puhelun soittaminen  ja hallinta – tarvitaan, jotta käyttäjä voi soittaa puhelun tai lähettää tekstiviestejä.

Yhteystietoja ei talleteta tai lähetetä BT-Way Oy:n järjestelmiin eikä BT-Way Oy saa niitä tietoonsa.Tietoja käytetään ainoastaan puhelimessa olevassa sovelluksessa.

BT-Way Oy ei kerää KOLEHTI -sovelluksesta mitään henkilökohtaista tietoa, eikä jaa mitään tietoa kolmansille osapuolille.

KOLEHTI-sovelluksen ja -palveluiden käyttöehdot.

Lue tämä sopimus huolellisesti ennen sovelluksen käyttöä.

Tämä on sinun ja BT-Way Oy: n ja sen tytäryhtiöiden välinen sopimus. Sopimuksessa vahvistetaan KOLEHTI-sovelluksen ja -palveluiden käyttöehdot. Asentamalla ja käyttämällä sovellusta sitoudut noudattamaan tätä sopimusta. Jos et hyväksy tätä sopimusta, et saa käyttää Sovellusta ja poistat sovelluksen laitteista, joihin olet asentanut Sovelluksen.

Lisenssiehdot

BT-Way Oy myöntää täten sinulle ei-yksinomaisen, ei-alilisensoitavan, siirtämättömän, rajoitetun oikeuden ja lisenssin käyttää sovellusta ja palvelua sen käyttötarkoitukseen. Tässä myönnetyt oikeudet edellyttävät, että noudatat tätä sopimusta. BT-Way Oy voi keskeyttää tai lopettaa sovelluksen ja palvelun saatavuuden kokonaan tai osittain milloin tahansa. BT-Way Oy voi muokata sovellusta milloin tahansa. Voit käyttää tätä sovellusta vain paikoissa, joissa se on sallittua, ja tavalla, jonka paikalliset lait tai muut ohjeet asettavat osapuolet sallivat. Tätä sovellusta ei saa käyttää mihinkään rikolliseen toimintaan.

Vastuuvapautus

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII, KOLEHTI-OHJELMISTO JA PALVELUT TOIMITETAAN ”SELLAISINA KUIN NE OVAT” JA ”SELLAISINA KUIN NE OVAT SAATAVILLA” MAHDOLLISINE VIRHEINEEN JA ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA JA KÄYTÄT NIITÄ TÄYSIN OMALLA VASTUULLASI. BT-WAY OY VAPAUTTAA ITSENSÄ SUORASTA, VÄLILLISESTÄ JA LAKISÄÄTEISESTÄ TUOTE- JA MUUSTA VASTUUSTA KOLEHTI-OHJELMISTON JA PALVELUIDEN SUHTEEN MUKAAN LUKIEN KAUPPAKELPOISUUS, LAADUN TYYDYTTÄVYYS, SOVELTUVUUS TIETTYYN TARKOITUKSEEN, VIRHEETTÖMYYS, KÄYTÖN HÄIRITSEMÄTTÖMYYS JA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUS.

Vastuunrajoitus

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SALLII, BT-WAY OY EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSISSA VASTUUSSA  MISTÄÄN  SUORISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA JOTKA JOHTUVAT SOVELLUKSEN LUVALLISESTA TAI LUVATTOMASTA KÄYTÖSTÄ, SAATAVUUDESTA, VIRHETOIMINNOISTA, TOIMIMATTOMUUDESTA TAI HÄIRIÖISTÄ, MUKAAN LUKIEN MUTTA SIIHEN RAJOITTUMATTA, OMAISUUDEN VAHINGOT, HENKILÖIDEN VAMMAT TAI KUOLEMA, TAVAROIDEN VIOITTUMINEN, TULOLÄHTEEN TAPPIO, TIETOJEN MENETYS, MOBIILILAITTEEN TAI TIETOKONEEN VIKA,  JOHTUEN MISTÄ TAHANSA TOIMENPITEESTÄ LIITTYEN TÄHÄN SOPIMUKSEEN, SOVELLUKSEEN TAI PALVELUIHIN RIIPPUMATTA JOKO VAHINGOSSA TAI VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDEN VUOKSI TAI SIITÄ, ETTÄ BT-WAY OY:TÄ OLISI VAROITETTU KYSEISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA. JOILLAKIN OIKEUSTOIMIALUEILLA, MISSÄ EI SALLITA VASTUUN POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA JOILLAKIN OSA-ALUEILLA, TÄTÄ VASTUUN RAJOITUSTA SOVELLETAAN SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SALLII.

TÄMÄ SOPIMUS ANTAA SINULLE TIETYT OIKEUDELLISET OIKEUDET, JA SINULLA SAATTAA OLLA MUITA OIKEUKSIA JOTKA VAIHTELEVAT ERI OIKEUSKÄYTÄNTÖJEN MUKAAN.

Irtisanominen

Tämän sopimuksen mukaiset oikeutesi päättyvät automaattisesti, jos et noudata jotakin tämän sopimuksen ehtoa. Irtisanomisen sattuessa BT-Way Oy voi välittömästi peruuttaa pääsyn Sovellukseen tai palveluihin ilman korvausta. BT-Way Oy: n laiminlyönti vaatia tai panna täytäntöön tämän sopimuksen tiukkaa noudattamista ei merkitse luopumista mistään heidän oikeuksistaan tässä sopimuksessa.

Sovellettava lainsäädäntö

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, ja mahdolliset riidat ratkaistaan Helsingin tuomioistuimessa. Yhdistyneiden Kansakuntien kansainvälistä tavarakauppaa koskevaa yleissopimusta ei sovelleta.

KÄYTTÖEHTOJEN LOPPU